D-vitaminbrist

Allt du behöver veta om D-vitamin

D-vitaminet kallas också solvitaminen då den utöver matintaget har solen som den största källan till att skapa kroppens behov av D-vitamin. I denna artikel går vi igenom allt från hur D-vitamin bildas till en djupdykning i D-vitaminbrist och dess orsaker.

D-vitaminen hör till en av de fyra essentiella vitaminerna som är livsviktiga för flera av människokroppens funktioner. De fyra fettlösliga vitaminerna är A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin och K-vitamin som kompletteras av de vattenlösliga vitaminerna B och C. D-vitaminet är en väsentlig faktor när skelettet ska byggas hos barn och även att hålla skelettet starkt för att motverka osteoporos som ger ett skört skelett med risk för benfrakturer ofta vid hög ålder. Nedan finner du snabblänkar till de olika delarna av artikeln.

d-vitamin kapsel

Vad är D-vitamin?

D-vitaminet är en av de fettlösliga vitaminerna som framför allt reglerar kalkbalansen i skelettet. D-vitamin är en viktig del i kroppens välmående och tenderar till att påskynda eller förvärra tillstånd och sjukdomar som vinter- och vårdepressioner, infektionssjukdomar, benskörhet, övervikt och muskelstelhet. D-vitamin påverkar kroppens förmåga att ta upp fosfor och kalcium och vitaminet är viktigt för människans immunförsvar.

Vitamin D2 och D3

Vitamin D2 är det vitamin som kommer från vegetabiliska produkter och D3 har sitt ursprung från animaliska produkter. De mest D-vitaminrika matprodukterna vi har i vårt land är fisk. Utöver detta har vi en bra D-vitaminhalt i vegetabiliska produkter såsom svamp.

Tillsatt D-vitamin

Här i Sverige har vi ett behov av att tillsätta och förstärka vissa livsmedel med D-vitamin och de vanligaste produkterna är mjölk, margarin, välling, lättfil och yoghurt. Livsmedelsverkets rekommendationer har uppdaterats från och med maj 2018 och dosen av D-vitamin i mejeri- och växtbaserade drycker bör innehålla 1 mikrogram per 100 ml dryck och smör och margarin-produkter bör innehålla 20 gram D-vitamin per 100 gram smör eller margarin.

d-vitamin tjej sol
D-vitamin hjälper immunförsvaret

Hur bildas D-vitamin?

D-vitamin kan bildas i den egna kroppen genom solljusets direkta påverkan på huden och det är i hudens undre lager som själva processen sker. Eftersom D-vitamin är den enda av vitaminerna som kan tillverkas av kroppen själv genom yttre påverkan som inte är genom matintaget är den värd att uppmärksamma lite extra.

Solen och dess negativa effekter har diskuterats de senaste åren och det gäller nu att vetenskapen hittar en balans mellan solens negativa och positiva effekter på människan. Att vi mår bra av solljus i lagom doser är sedan länge bekräftat och detta är en av de viktigaste anledningarna och vitaminet har på senare år kopplats samman med vår- och höstdepressioner vid låga halter.

Kolesterol och ultravioletta strålar

Det är kolesterol i kroppen tillsammans med ultravioletta strålar från solen som bildar det viktiga D3-vitaminet. Själva vitaminet, eller steroiden som det faktiskt är, ombildas senare i levern till kalcidiol som i njurarna blir kalcitrol som är den faktiska slutprodukten av D-vitaminen. Produkten kalcitriol är den biologiska produkt som bland annat bidrar till upptaget av kalciumjonerna i tunntarmen.

D-vitaminet har en förmåga att kunna lagras i kroppens organ och därmed till viss del kan D-vitaminet bunkras en solig sommar för att utnyttjas av kroppens funktioner när vintern kommer. I vårt land med ett fåtal soltimmar under vinter, höst och vår kan denna lagrade dos vara otillräcklig och D-vitamin är en av de vitaminer som Livsmedelsverket rekommenderar att tillsätta i vissa livsmedel som vi äter året om.

Hur mycket D-vitamin behöver jag?

   • En frisk välmående vuxen person beräknas att behöva 7,5 µg D-vitamin per dag.
   • Barn under 2 år något mer, 10 µg.
   • Vuxna utan egentlig solexponering, samt äldre över 75 år kan rekommenderas 20 µg D-vitamin dagligen.

Brist på D-vitamin

Den klassiska “Engelska sjukan” eller Rakitis som den heter på latin är en sjukdom som uppstår vid brist på D-vitamin. Här har skelettet urholkats och benstommen blir påtagligt mjukare. Problemet uppstod, och så även namnet när de engelska landsbygdsborna flyttade in till städerna för att jobba på industrier och inom gruvnäringen. Daglig utevistelse med solljus blev en bristvara och färsk fisk och mjölk likaså. Barnen blev generellt hjulbenta och fick problem med hållning och svaga ryggar. Kroppen hade svårt att ta upp kalcium och fosfat vid D-vitaminbrist.

De matvaror som innehåller naturligt höga halter av D-vitamin är bland annat:

   • Feta fiskar som abborre, gös, makrill, sill, lax, öring och sardeller
   • Svamp från naturen, kantareller, Karl Johan svamp och trattkantareller
   • Kött från fågel såsom kyckling och kalkon
   • Äggprodukter
d-vitaminrik mat
Mer D-vitamin med rätt mat

Är det vanligt med D-vitaminbrist i Sverige?

Idag är det inte vanligt med D-vitaminbrist i Sverige då vi på rekommendation av livsmedelsverket tillsätter D-vitamin i vissa vanliga produkter som vi äter, samt att skolorna serverar en välbalanserad kost med fisk, kött, ägg och andra bra produkter. Helt gratis får svenska barn D-vitamindroppar från barnavårdscentralen under de mest känsliga utvecklingsåren.

Daglig utevistelse är fortfarande något som prioriteras på sommarhalvåret och som naturligtvis ger glada barn med mycket spring i benen samt en helt naturlig D-vitaminproduktion i den egna kroppen. Idag är det däremot de som lider av allergier och sjukdomar som direkt kan påverka D-vitamintillverkningen som kan drabbas av D-vitaminbrist. Personer med heltäckande kläder och som året runt undviker solen och de som äter en extremt obalanserad kost, kan tendera till bristsjukdomar och symtom vid D-vitaminbrist. Har man en obalanserad D-vitaminnivå kan andra sjukdomar och skador ta plats såsom diabetes, muskelbristningar, tarmproblem och njursjukdomar. Även personer med en uteslutande kost där kött, fågel och fisk inte ingår kan rekommenderas att äta D-vitaminberikade livsmedel i övrigt för att hålla en tillräcklig nivå för kroppens funktioner under hela året.

Det viktigaste när det gäller din kosthållning är att vara varierad och läsa på innehållsförteckningen på paketet. Idag är vi så främmande för bristsjukdomar som under en längre tid inte har funnits i vårt land, men dagens dieter och moderiktiga kosthållning som utesluter mycket av den rekommenderade variationen kan därför bli en alltför ensidig kost.

Populära D-vitamin tillskott

Pharbio

Vitamin D3 - 1000 IE

72 kr
Prisvärd
Sväljkapsel
1 tablett dagligen
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Kleen

Vitamin D3 - 2500 IE

109 kr
Vegansk kapsel
Sväljkapsel
1 tablett dagligen
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Elexir

Vitamin D3 - 2500 IE

129 kr
Kokosolja ökar upptagningsförmågan
Sväljkapsel
1 tablett dagligen
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Går det att få för mycket D-vitamin?

Det är nästan omöjligt att äta sig till en för hög koncentration av D-vitamin genom kosten eller få för mycket genom det naturliga solljuset. Dock finns det tillfällen när du äter kosttillskott med hög koncentration av D-vitamin som de rekommenderade gränsvärdena kan överskridas. Enligt Europeiska livsmedelsverket är den absoluta högsta rekommenderade intaget av D-vitamin 100 mg per dag. Äter man kosttillskott säger regelverket att mängden D-vitamin tydligt ska synas i innehållsdeklarationen och det är då enkelt att räkna ihop de eventuella mängderna D-vitamin du får i dig genom de olika kosttillskotten.

Högt D-vitaminvärde

Gränsvärdena för D-vitaminhalten i blodet beräknas till max 250 nanomol per liter blod och värden över detta räknas som toxiska. Gränsen är en generell gräns och uträknad för ett långvarigt intag av extra D-vitamin. Förhöjda D-vitaminvärden kan ge negativa effekter såsom problem och överproduktion i bisköldkörtlarna och ökad infektionsbenägenhet som kan vara livshotande. Eftersom D-vitaminet lagrar kalcium kan effekten av för högt D-vitaminvärde bli njursvikt.

Hur mäts D-vitamin?

D-vitaminnivåerna mäts i blodet via ett blodprov, men då halterna är väldigt små och värdena är beräknade i nanomol krävs en komplicerad analys och förhållandevis mycket blod. En mätning av D-vitaminnivåerna är inget som görs regelbundet av den statliga vården men vid misstankar och framför allt i kombination med några vanliga åkommor och symtom så kan en mätning vara att rekommendera.

Några av riskfaktorerna kan vara:

   • Övervikt och fetma
   • Intag av läkemedel såsom kortison, antiepileptika och antifungorala medel och även HIV-läkemedel
   • Sjukdomar som försämrar tarmens upptagningsförmåga; Celiaki, Crohns sjukdom och de patienter som är gastrisk bypass-opererade
   • Kroniska njur- och leversjukdomar
d vitamin teströr
D-vitamin test med blodprov

D-vitamintest

Att göra ett D-vitamintest är ett sätt att sätta fokus på din egen hälsa och vad du själv kan åtgärda och förbättra. Blodprovet tas på något av de godkända provtagningsstationer och laboratorierna som vi jobbar med och skickas sedan på genomlysning och analys. Resultatet kommer att visa dig dina faktiska värden och ge dig en överblick av din hälsa och en analys som kan hjälpa dig att komma tillrätta med de symptom som du kan drabbas av vid D-vitaminbrist. Alla provsvaren kommenteras av en auktoriserad läkare och kommer att ge dig en bra riktlinje för din egen hälsa.

Vad ska D-vitaminnivåerna ligga på?

För en vuxen helt frisk person bör nivåerna av D-vitamin ligga som mest optimalt mellan 50–75 nanomol eller enligt följande tabell och riktvärden:

   • <25 nanomol – direkt farlig nivå med bristsymtom
   • 25–50 nanomol – något låga värden, bör höjas
   • 50–75 nanomol – räknas som optimala nivåer
   • 100 nanomol – räknas som den maximala positiva nivån
   • > 100 nanomol – bör regleras nedåt
   • 250 nanomol och mer – kan ge toxiska effekter i blodet

Hur ser dina d-vitaminnivåer ut?

Har du själv uppfattningen av att vissa symtom på D-vitaminbrist faller in på dig kan det vara värt att göra en riktig genomlysning. Det är inte alltid du uppfattar din vitamin- och mineralbrist, men ett test kan gör dig medveten om en påbörjad brist och ge dig en chans att förbättra dina värden innan du känner symtomen i kroppen.

Populära D-vitamintest

D-vitamintest från Werlabs

495 kr
Testa din D-vitaminnivå
Snabba provsvar
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL WERLABS

Vitamin & Minderaltest

890 kr
Test för vitamin & mineralnivåer
13 olika analyser
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL MEDISERA

Vitamin & Minderalkoll

949 kr
Test för vitamin & mineralnivåer
9 olika analyser
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL BLODKOLLEN

Mer om hälsotest

Ofta kan det rekommenderas att göra ett komplett vitamin- och mineraltest för att skanna igenom kroppens alla viktiga beståndsdelar. Varje vitamin och mineral har sin betydelse för din kroppsfunktion och nytillverkning av celler. Att skapa en regelbunden kontroll av dina egna hälsovanor, se hur din kropp påverkas av yttre miljö såsom stress och orosmoment eller när du själv har bestämt dig för en hälsosammare livsstil. Här har du möjligheten att se dina egna D-vitaminvärden och i förhållande till andra vitaminer och mineraler för att enkelt se dina förbättringar och de områden du bör jobba vidare på. Detta kan vara starten till ett starkare och mer välmående liv.