Testosteron

Allt du behöver veta om Testosteron

Många känner till testosteron som det manliga könshormonet. Vad som är mindre känt är att även kvinnor har testosteron naturligt i kroppen, dock generellt i lägre nivåer än män. Oavsett i vilken kropp testosteronet befinner sig är dess effekt i grund och botten densamma – det ökar sexlusten och bidrar i uppbyggnaden av muskelmassa.

Testosteron är bra för både män och kvinnor samtidigt som det spelar en central roll i våra liv och hur vi mår mentalt. Testosteronet påverkar, förutom de reproduktiva organen, en mängd olika delar av kroppen – hjärnan, benstomme, energinivåer och fettfördelning. Hos kvinnor fungerar testosteron primärt som ett så kallat prohormon, vilket innebär att det hjälper kroppen att bilda andra sorters hormoner, exempelvis östrogen. Kvinnor som ännu inte kommit klimakteriet har högre testosteronhalt än senare i livet.

testosteron grundstenar

Vad är testosteron?

Testosteron är en av de viktigaste androgenerna, vilket är ett paraplybegrepp för manliga könshormoner. Testosteronet återfinns i blodet och är bundet till ett protein som kallas SHBG, vilket är den engelska förkortningen för “sex hormone binding globulin”. Hos män utsöndras hormonet i testiklarna och börjar produceras redan i fosterstadiet när könsorganet utvecklas. Effekter av testosteron är:

   • Minskning av kroppsfett
   • Minskad risk för benfrakturer,
   • Utvecklande av manliga drag som skäggväxt
   • Ger mer behåring på kroppen, dock inte på huvudet

Hos kvinnor utsöndras testosteronet i äggstockarna. Viss produktion förekommer även i binjurarna hos både män och kvinnor.

Testosteron och forskning

Testosteron antas ha viss koppling till aggression och tävlingsinstinkt. Testosteron utsöndras till exempel i situationer när social status uppmärksammas och reproduktionsmässiga möjligheter uppstår. Det finns dokumentation som visar på att testosteronnivåer sjunker när män lever i fasta förhållanden och i samband med faderskap. Beträffande det senare tycks även ett negativt samband finnas mellan antalet barn och testosteronnivåerna, det vill säga ju fler barn, desto lägre testosteron uppmäts hos fadern.

Det har i studier visats att även hos kvinnor minskar mängden testosteron i samband med föräldraskap, samtidigt som det i andra studier inte går att se någon statistiskt signifikant skillnad. En del studier har även visat på att hög testosteronnivå hos kvinnor ökar deras risktagande och minskar kognitiv empati.

Normala nivåer av testosteron

Normala nivåer av testosteron för män kan variera mellan 300 och 1 000 nanogram per deciliter, medan den för kvinnor är mellan 15 och 70 nanogram per deciliter. Det är dock viktigt att notera att det är normalt att testosteronnivån fluktuerar under livets gång och till stor del är beroende på personen i frågas ålder.

testosteron människokropp

Testosteron och ålder

Unga pojkar har vanligtvis mycket låga halter av testosteron. När de når pubertetsålder, runt 10–14 år, utvecklas könsorganen med hjälp av den ökade produktionen av testosteron. Det leder till

   • Att könsdriften ökar
   • Att rösten blir mörkare
   • Att längden skjuter iväg
   • Att muskelmassan ökar

Puberteten är ett tydligt exempel för effekten av testosteron i den manliga kroppen.

Efter puberteten är testosteronet vitalt för att underhålla testiklarnas funktion och hormonet fortsätter utgöra en anabol faktor.

I medelåldern sjunker generellt testosteronnivåerna hos både män och kvinnor. Detta beror på både naturliga faktorer och livsstilsfaktorer. Som tidigare nämnt kan övervikt vara en orsak till sjunkande testosteron. I en amerikansk studie utförd 2007 vid New England Research Institute i Massachusetts, noterades att den genomsnittliga testosteronnivån sjönk med 1 procent per år under de 20 år som undersöktes i studien. Denna minskning kunde inte associeras med den normala åldersrelaterade och sedan tidigare klarlagda kopplingen till övervikt, vilket indikerar att det kan finnas andra orsaker till sjunkande testosteronnivåer.

testosteron åldersjämförelse
Nivåerna av testosteron sjunker med åldern

Testosteronbrist

Precis som andra essentiella hormoner påverkar testosteron vår fysiska och psykiska hälsa. Om kroppens nivåer är bra, bidrar det till allmänt välbefinnande. Tydliga symptom på att kroppen har för låga nivåer av testosteron är kraftiga humörsvängningar och sömnbrist. Detta leder oavkortat till trötthet, lättirritation och ibland även depression och aggressionsproblem.

Vad är orsaken till testosteronbrist?

Testosteronbrist, också kallat hypoandrogenism, beror på att testiklarnas, eller äggstockarnas hos kvinnor, produktion av testosteron har minskat. Detta kan i sig ha flera orsaker. Övervikt är en vanlig sådan, men även olika typer läkemedel kan få sådana konsekvenser. Andra orsaker kan vara systemiska sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2.

Problem med testosteronbrist

Om testosteronbrist förekommer i mycket ung ålder kan detta komma att påverka igångsättningen av puberteten. För personer som genomgått puberteten kan testiklarna minska i storlek, libido och spermieproduktionen minska och på ett mentalt plan kan testosteronbristen leda till minskat självförtroende, depression och sömnsvårigheter.

Testosteronbrist förekommer mycket sällan hos kvinnor om inte omständigheter som påverkar äggstockarna uppstår. Cancerbehandling kan vara en sådan anledning, eftersom äggstockarna vid flera olika typer av cancer opereras bort eller skadas vid annan typ av behandling. I det fall en kvinna lider av testosteronbrist påverkas dock hennes sexuella drift, vilket i sin tur kan leda till depression och ångest.

testosteron teströr

Vad händer vid för mycket testosteron?

Män som har för mycket testosteron i kroppen kan märka av detta genom ökat håravfall eller att det förekommer i tidig ålder, snabb muskeltillväxt, impotens och humörsvängningar.

Kvinnor med för höga nivåer

För kvinnor som av någon anledning har för höga nivåer av testosteron kan distinkt manliga drag börja utvecklas. Exempel på sådana drag är ökad behåring på kroppen och i ansiktet, håravfall på huvudet och förstorad klitoris. Precis som hos män kan mängden akne öka, såväl som andra hudproblem. Det är även vanligt att kvinnor märker av en personlighetsförändring i samband med onaturligt höga nivåer av testosteron i kroppen. Förhöjda testosteronnivåer hos kvinnor kan även vara ett tecken på polycystiskt ovariesyndrom, vanligen kallat PCOS.

Missbruk av testosteron

Testosteron är naturligt ett anabolt hormon, det vill säga att det leder till ökad muskelmassa. Anabola steroider är således syntetiska versioner av testosteron, vilka endast är tillåtna vid läkaröversedd behandling av sjukdomar som benskörhet. Personer som använder testosterontillskott av andra anledningar kan tyvärr lida allvarliga skadeverkningar i sin ambition att uppnå ett visst utseende eller uppnå prestationsmässiga mål.

Problem som kan uppstå inkluderar hormonstörningar, vilka kan ta sig uttryck i:

   • förkrympta testiklar
   • sterilitet
   • försvagad sexuell funktion

Dessa symptom kan bli permanenta. Kortväxthet är ett annat problem som kan uppstå för personer som i ung ålder missbrukar testosteron.

Överkonsumtion av testosteron i form av steroider ökar dessutom risken för leverskador, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar eftersom de förvränger fettvärden. I värsta fall leder dessa biverkningar till dödsfall.

testosteron flaska
Flertal biverkningar vid testosteronmissbruk

Behandling

Misstänker man att testosteronnivåerna är antingen för höga eller låga görs vanligen ett testosterontest med hjälp av ett blodprov. Under ”populära testosterontest” kan du finna mer information om tester.

Visar testet att ditt testosteronvärde är för lågt kan tillskott tillföras genom injektioner, gel, kapslar, tabletter eller plåster som innehåller både testosteron och andra molekyler som omvandlas till testosteron i kroppen. Det vetenskapliga stödet är relativt svagt för naturliga metoder för att öka testosteronvärden på lång sikt.

Det kan ändå vara värt att prova att gå ner i vikt, öka den fysiska aktiviteten – gärna genom att fokusera på explosiva pass eftersom dessa visat sig höja testosteronnivåerna på kort sikt – samt att öka intaget av mineralen zink. När kroppen producerar testosteron är zink en nyckelfaktor, vilket gör att ett ökat zinkintag kan få en positiv effekt på testosteronproduktionen. Exakt varför ett underskott av zink påverkar testosteronnivåerna är inte klarlagt, men det är en essentiell mineral som behövs för immunsystemets funktion och det hjälper enzymerna i uppbyggnaden av protein.

Är istället problemet för höga nivåer av testosteron inleds undersökningar av den bakomliggande källan till den ökade produktionen.

Populära Testosterontest

Testosteron Test

395 kr
Testa din testosteronnivå
Snabba provsvar
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL WERLABS

Testosteron Test XL

895 kr
Testa din testosteronnivå
Analys av SHBG, LH & blodstatus
Ger bättre förståelse kring orsak
Beställ med Mobilt BankID
TILL WERLABS

Testosteron Liten

395 kr
Två analyser
Snabba provsvar
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL SVENSK PROVTAGNING