Vitamin B12

Allt du behöver veta om Vitamin B12

Kobalamin, mer känt med benämningen vitamin B12, är nödvändigt för att kroppen ska kunna fungera korrekt. Brist på B12 kan i förlängningen leda till blodbrist och neurologiska symptom. B12 tillförs via kosten eftersom våra kroppar inte själva kan producera det. I denna artikeln går vi igenom allt om B12 och B12-brist, här är de båda grupperna äldre och veganer särskilt utsatta, äldre då förmågan att ta upp B12 minskar med åldern och veganer då det främst finns i animaliska livsmedel.

b12 vitamin

Vad är vitamin B12?

Vitamin B12 fyller flera funktioner i kroppen, en tillräcklig nivå av B12 är nödvändig för nervsystemets funktion, cellernas ämnesomsättning och för bildningen av nya blodkroppar. B12 måste tillföras via kosten eftersom våra kroppar inte själva kan producera det.

B12 är en av åtta B-vitaminer som hjälper kroppen att omvandla föda till energi. De behövs också för att vår hud, vårt hår, våra ögon och vår lever ska vara frisk. Vitamin B12 är extra viktigt för att behålla friska nervceller. Det hjälper även till med produktionen av både DNA (deoxiribonukleinsyra) och RNA (ribonukleinsyra). Vitamin B12 har ett nära samarbete med vitamin B9 (folat eller folsyra) för att skapa röda blodkroppar och för att kroppens upptag av järn ska fungera korrekt så att du undviker järnbrist (anemi).

Hur får vi i oss B12 vitamin?

Vitamin B12 får vi i oss via kosten och brist på B12 orsakas i regel av en bristande förmåga att ta upp de vitaminer som finns i kosten, så kallad malabsorption. Det ska dock nämnas att det är ett fåtal personer som har problem med att ta upp vitamin B12 från kosten.

Vitamin B12 i kost

Vitamin B12 hittas huvudsakligen i animaliska livsmedel som kött, fisk, skaldjur, inälvsmat, ägg, mjölk och ost. Produkter som är jästa eller mjölksyrade, så kallade fermenterade produkter, kan även dessa innehålla vitamin B12. I kosten finns inaktiva varianter av B12 som våra kroppar inte kan tillgodogöra sig, dessa finns särskilt i vegetabilier. Idag berikas många av de växtbaserade dryckerna som finns på marknaden som alternativ till komjölk med vitamin B12. Däribland hittas havre-, soja-, ärt- och risdryck. Ekologisk växtbaserad dryck B12-berikas däremot inte i dagsläget.

Rekommenderat dagligt intag

   • 0,5 mikrogram för spädbarn
   • 2,6 mikrogram för ammande
   • 2,0 mikrogram för en vuxen person

Behovet varierar med parametrar som kön och ålder. I normalfall tas 75 procent av det rekommenderade dagliga innehållet upp från födan genom ett samspel mellan tunntarmen och magsäcken. Besök Livsmedelsverkets hemsida för att se en exakt tabell för olika åldrar och tillstånd.

Mat som är rik på B12 vitamin
Mat som är rik på B12 vitamin

Brist på B12 vitamin

Orsakerna till så kallad B12-brist varierar. Aminosyran homocystein i blodet regleras av vitaminerna B12, B6 och B9 (folat eller folsyra) och påverkas av obalanser av vitaminerna B6, B9 och B12. Den kan därmed användas som en indikator för att upptäcka eventuella brister. Om nivåerna i blodet är för höga eller låga för något vitamin påverkar det nämligen de andras nivåer också.

Ett relaterat värde till B12-brist är järnbrist, omkring 40 procent av de som har fått B12-brist diagnostiserat lider även parallellt av järnbrist och därför bör även järnvärdet kontrolleras hos den som har diagnostiserats med B12-brist.

Perniciös anemi

Det finns en särskild typ av B12-brist som benämns som perniciös anemi. Bristen beror på att det så kallade IF-ämnet inte produceras i tillräcklig utsträckning. IF (Intrinsic Factor) produceras av magsäcken. Vid perniciös anemi kan kroppen inte ta upp tillräckligt mycket B12 från kosten. Orsaken bakom IF-bristen är i de allra flesta fall en inflammation i magsäckens slemhinna. I Sverige förekommer perniciös anemi som följd av brist på IF hos ungefär en procent av den totala befolkningen. Hos personer över 70 års ålder är andelen istället 2 procent. Eftersom B12, järn och folsyra är beroende av varandra är kombinerade brister av dessa ämnen vanligt förekommande.

Andra orsaker till att B12-brist uppkommer är exempelvis:

   • Störningar i bakteriefloran
   • Långvarig behandling av vissa mediciner
   • Magsår
   • Glutenintolerans
   • Diabetes
   • Operationer i magsäcken

Det förekommer även vissa ärftliga faktorer som kan påverka B12-upptaget. Dessa personer bör med fördel undersöka sin B12-nivå via blodprov.

blodprov rör
Det kan finnas flera olika anledningar till B12 brist

Symtom Vitamin B12-brist

Ett tidigt symtom och varningstecken på B12-brist är trötthet. Tröttheten i sig kan vara en följd av blodbrist (perniciös anemi). Andra symtom är neurologiska symtom som förändrad känseluppfattning och försämrade reflexer. B12-brist är allvarligt och kan i förlängningen leda till negativa effekter på hjärnan och nervsystemet. Andra symtom är exempelvis andnöd, nervositet, diarré, minnesbrist, domningar samt stickande känsla i fingrar.

Är det vanligt med B12 vitaminbrist?

De flesta når upp till det dagliga rekommenderade dagsbehovet med en varierad kost som innehåller animaliska produkter såsom kött, fisk, skaldjur, mjölk och andra mejerivaror, då behövs i regel inga tillskott tas. B12-vitamin lagras i levern vilket innebär att vi har ett lager av B12 som gör att det kan ta flera år att utveckla och upptäcka en brist på vitamin B12. Vitaminen kan lagras i levern i ett år eller längre. Hos ungdomar är det ovanligt att ha B12-brist (med undantag för veganer och i vissa fall lakto-ovo-vegetarianer). Hos äldre är det inte ovanligt med milda brister. I en vanlig västerländsk kost ingår mellan 5–20 mikrogram per dag, att jämföra med det rekommenderade dagliga intaget på 2 mikrogram per dag.

Riskgrupper för brist på B12 vitamin

Vitamin B12-brist förekommer särskilt i grupperna äldre samt veganer, hos äldre på grund av att förmågan att ta upp vitaminen B12 tenderar att minska ju äldre vi blir. Dessutom har äldre i regel mindre magsyra vilket behövs för att ta upp B12. Hos veganer handlar det istället om lågt intag av B12 eftersom B12-rika livsmedel från djurriket som kött, fisk, mjölk- och ägg utesluts ur kosten. B12 förekommer endast i animaliska produkter, så för dessa grupper rekommenderas i regel att ta B12-tillskott.

Vitamin B12-brist som är direkt kopplad till ett otillräckligt kostintag har endast identifierats hos individer som har levt med vegansk kost under många år utan att ta varken tillskott eller ätit B12-berikade livsmedel. Mammor som är veganer och ammar barn bör även de ta B12-tillskott för att upprätthålla en fullgod nivå.

Andra extra utsatta grupper för B12-brist är personer som av olika anledningar har problem att ta upp näringsämnen, personer med diverse ätstörningar, personer med HIV och personer med diabetes.

Vitamin B12 tillskott

Särskilt för veganer är det extra viktigt att ta tillskott med vitamin B12, alternativt få i sig tillräckligt via stora mängder av berikade livsmedel. Intaget kan bli för lågt även hos lakto-ovo-vegetarianer. Tillskott finns tillgängligt i tablettform och i de allra flesta fall är det tillräckligt att ta tabletter. För kosttillskott i tablettform rekommenderas en daglig dos på 5–10 mikrogram för att matcha dagsbehovet.

I särskilda fall om nivåerna har hunnit bli extra låga kan B12-sprutor användas som behandling under en begränsad tidsperiod. I regel minskar besvären redan efter några dagar. Om den drabbade lider av så kallad perniciös anemi (en blodbristsjukdom som kan uppstå som följd av B12-brist) pågår behandlingen livet ut via dagligt intag av B12-tabletter. I vissa fall tas istället en spruta med vitamin B12 kvartalsvis.

Populära vitamin B12 tillskott

Skip

Vitamin B12

119 kr
Kost tillskott
Sväljkapsel
1 kapsel per dag
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Elexir

Vitamin B12 + Folsyra

137 kr
Vegansk
Sugtabletter
1 kapsel per dag
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

OmniVegan

Vitamin B12

177 kr
Vegansk
Sugtabletter
1 kapsel per dag
TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Kan man få i sig för mycket B12 vitamin?

Det finns inga kända fall av överdoseringar och det är inget som tyder på att ett högt intag av vitamin B12 på något sätt är skadligt. Intag på upp till 100 mikrogram per dag från födan eller genom kosttillskott har inte kunnat kopplas till några negativa effekter. I normalfallet rensas överskottet ut via urinen.

Hur mäts B12 vitaminvärden?

Vid ett vitamin B12-test undersöks nivån av vitamin B12 i blodet. Om du upplever symtom som stämmer överens med tecken på B12-brist är det en god idé att göra ett test. Nivåerna när det gället vitamin B12 i blodet kontrolleras genom ett enkelt blodprov. Det är viktigt att upptäcka eventuella avvikelser från normala nivåer för att förhindra framtida problem. Kroppen behöver B-vitamin för att skapa blodceller och bibehålla ett friskt nervsystem. Vid blodbrist kan vitaminbristen göra att det inte bildas tillräckligt många röda blodkroppar vilket leder till att kroppen inte kan tillgodogöra sig en tillräcklig mängd syre.

Högt vitamin B12 vitamin-värde

Det är ofarligt att ha förhöjda värden av B12. Det ses vanligtvis höga värden hos personer som har genomgått vitamin B12-behandling. Efter injektion av depotpreparat kan förhöjda värden ses under en längre tid.

Lågt vitamin B12 vitamin-värde

Låga värden ses bland annat vid perniciös anemi, transkobalamin, brist hos veganer, vegetarianer och äldre samt hos övriga riskgrupper.

vitamin b12 teströr
Vitamin B12-test med blodprov

Vitamin B12-test

B12-brist kan vara svårt att upptäcka eftersom det kan kamoufleras av folsyra (vitamin 9) om det tas i höga doser. Det innebär att en person kan ha B12-brist utan att veta om det eftersom symtomen inte visar sig. Det innebär i längden en risk för blodbrist och nervskador och därför är det bra att regelbundet testa sina värden.

Vid misstanke om B12-brist kan du testa enkelt genom att beställa ett prov på nätet. Då tas blodprov som kontrollerar nivåerna av vitaminet i blodet. Om ditt blodprov visar på en brist av vitamin B12 kan du då vända dig till din husläkare för att få tillskott på recept.

Populära Vitamin B12-test

Vitamin B12 Testpaket

345 kr
Testa din Vitamin B12-nivå
Snabba provsvar
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL WERLABS

Vitamin B12 Testpaket

349 kr
Kobalamintest
Snabba provsvar
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL BLODKOLLEN

Vitamin och Mineralpaket

595 kr
Test av Kobalamin (Vitamin B12)
Järn, folsyra samt D-vitamin ingår
Personlig läkarkommentar
Beställ med Mobilt BankID
TILL SVENSK PROVTAGNING